تعداد مقالات: 322
53. مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینا قزوین(1383)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 8-14

محمد خلج؛ محمد رضا قاسمی؛ عیسی محمدی زیدی؛ عزیز رضاپور


57. تعیین فراوانی عوامل میکروبی و الگوی مقاومتی آنتی‌بیوتیک در افراد دچار اوتیت حاد خارجی در شهر رفسنجان در سال 1390

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 10-17

علی گلشیری؛ محمدرضا مختاری؛ رضا بهرام آبادی؛ زیبا شعبانی؛ احمدرضا صیادی؛ آرمین عباسی


58. نقش فراهیجان و تاب‌آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهرستان گناباد

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-17

مسلم عباسی؛ شهریار درگاهی؛ علیرضا محرابی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ عبدالله درگاهی


59. بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 10-18

مهدی رنجبران؛ هادی جعفری منش؛ مریم پناهی؛ معصومه بادران؛ محسن شمسی؛ محمدرضا نخعی؛ زهرا حکیمی؛ زهرا اصلانی


60. بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های زنان مراکز آموزشی شهر مشهد در سال 1392

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 10-18

محبوبه قربانی؛ صدیقه اظهری؛ حبیب ا... اسماعیلی؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی


61. بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار: مطالعه موردی در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد؛ 1390

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 10-19

محمد رنجبر عزت‌آبادی؛ نجمه باقیان؛ عارفه دهقانی تفتی


63. بررسی تاثیر درمان شناختی– رفتاری گروهی بر طرحواره‌های ناسازگار افراد دارای سوء‌ مصرف مواد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 10-19

فاطمه حاتمی نصاری؛ پرویز آزاد فلاح؛ منصور ترک؛ مجید عیدی بایگی؛ شایسته قرایی اردکانی


65. ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-17

جواد ، محمدی؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی


66. بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب و افسردگی در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان جلفا در سال 1392

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-18

امیر عزیزی؛ سودابه اسماعیلی؛ سید مسعود دهقان منشادی


68. تأثیر الگوی یادگیری در حد تسلط بر صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-18

محمدرضا شریف؛ ندا میرباقر آجرپز؛ نوید آرندیان


69. تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا در سال 1392

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-18

فاطمه عبدلی؛ تابنده صادقی؛ محمد اسدپور؛ شایسته اسماعیل زاده


72. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-19

جواد محمدی؛ فیروزه غضنفری؛ فضل اله میردریکوند


75. مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر علائم میگرن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 10-19

مهدی اشهاریان دخت؛ احمد یارمحمدیان؛ طیبیه شریفی؛ احمد غضنفری