نویسنده = محمد ا... توکلی
تعداد مقالات: 3
1. موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 38-44

علی انصاری؛ علی خدادادی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ طیبه نگاهبان؛ محمد ا... توکلی


3. میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 15-21

محمد ا... توکلی؛ غلامرضا رفیعی؛ جمیله مشایخی مزار