نویسنده = اکبر رستمی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فرم جامع اطلاعات پزشکی به کار گرفته شده در اورژانس 115 یاسوج در سال 1384

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 33-38

اکبر رستمی نژاد؛ عباس خسروی؛ زهره کریمی