نویسنده = ندا میرباقر آجرپز
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر الگوی یادگیری در حد تسلط بر صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 11-18

محمدرضا شریف؛ ندا میرباقر آجرپز؛ نوید آرندیان