نویسنده = فرحناز فرنیا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از تزریق انوکساپارین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-46

فرحناز فرنیا؛ سمیه ضیغمیان؛ خدیجه دهقانی؛ حسن لطفی