نویسنده = شایسته اسماعیل زاده
تعداد مقالات: 5
1. تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا در سال 1392

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-18

فاطمه عبدلی؛ تابنده صادقی؛ محمد اسدپور؛ شایسته اسماعیل زاده


2. بررسی اپیدمیولوژیک آسیب‌های تروماتیک مغز و پیامدهای آن در شهرستان رفسنجان یک مطالعه توصیفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-46

مرضیه هجینی نژاد؛ مریم هادوی؛ شایسته اسماعیل زاده


3. مقایسه وضعیت روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاههای دولتی شهر رفسنجان در سال 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-45

مریم شهابی نژاد؛ تابنده صادقی؛ مرضیه ریاحی؛ اسماعیل کریم قاسمی؛ شایسته اسماعیل زاده


4. تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 44-52

مریم محسنی؛ زهرا ثقفی؛ شایسته اسماعیل زاده