نویسنده = توحید بابازاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تهدید سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران در سال 1394

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 40-51

توحید بابازاده؛ جعفر تزوال؛ محمد مرادی جو؛ فاطمه مرادی؛ کتایون میرزائیان


2. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری ترمینال غرب تهران در سال 1393

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-27

توحید بابازاده؛ محمد حسین تقدیسی؛ یوسف شری زاده؛ حسن محمودی؛ الهه عزتی؛ حامد رضاخانی مقدم؛ مرتضی بنای جدی