کلیدواژه‌ها = دانشجویان گروه علوم پزشکی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه وضعیت روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاههای دولتی شهر رفسنجان در سال 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-45

مریم شهابی نژاد؛ تابنده صادقی؛ مرضیه ریاحی؛ اسماعیل کریم قاسمی؛ شایسته اسماعیل زاده