کلیدواژه‌ها = حین و پس از زایمان
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت‌های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 25-31

سیده مریم لطفی پور رفسنجانی؛ شهناز ترک زهرانی؛ محبوبه احمدی؛ حمید علوی مجد