کلیدواژه‌ها = دانشجوی پرستاری
تعداد مقالات: 2
1. میزان و نوع اشتباهات دارویی و موانع گزارش آنها در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 48-55

شهین حیدری؛ مریم شهابی نژاد؛ اشرف سلطانی؛ فاطمه عبدلی