کلیدواژه‌ها = بازسازی شناختی جنسی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر رضایت زناشویی و سلامت روان زوجین شهر اصفهان در سال 1393

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

مهشید ساسان پور؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی *