کلیدواژه‌ها = شیوع
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر اصفهان در سال 1394

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 20-27

ماهرخ کشوری؛ فریبا طالقانی؛ محسن شهریاری؛ زهرا باقرصاد


2. بررسی شیوع زایمان طبیعی و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در زنان باردار شهر بوشهر، سال 1394

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-29

فاطمه نجفی شرج آباد؛ پریسا کشاورز؛ زهره مرادیان


3. فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 20-28

داود بلارک؛ محمد جعفری مدرک؛ حسین انصاری