کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مادران باردار

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 56-64

زیبا پورصادق؛ معصومه آزموده