کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-17

جواد ، محمدی؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی