کلیدواژه‌ها = قم
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت‌های ویرال در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم در سال‌های 1388 تا 1392

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-28

محمود ناطقی رستمی؛ مینو تسبیحی؛ پروانه قربانیان؛ زینب نجفی؛ زهرا موسوی میاندشتی


2. فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 20-28

داود بلارک؛ محمد جعفری مدرک؛ حسین انصاری