تعداد مقالات: 336
152. تاثیر هیدروکلروتیازید بر مدت‌زمان دفع سنگ‌های لگنچه کلیه بعد از سنگ‌شکنی برون اندامی

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 30-37

علیرضا نظری؛ محمدرضا مختاری؛ زهرا زارع عسکری


153. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و نشخوار فکری بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 30-40

فاطمه حیدری؛ پرویز عسگری؛ علی رضا حیدری؛ رضا پاشا؛ بهنام مکوندی


155. اثربخشی مداخله یکپارچه نگر در ناامیدی و بد تنظیمی هیجانی به عنوان تعیین‌کننده گرایش به خودکشی نوجوانان و جوانان شهر ایلام

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 32-43

حمیرا سلیمان نژاد؛ حمید پورشریفی؛ جهانشا محمدزاده؛ کوروش سایه میری


156. تأثیر آموزش روان‌شناختی همراه با آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیابتی تیپ 2

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 32-43

اعظم میرمهدی؛ علی انصاری جابری؛ محمدرضا شفیع پور؛ احمدرضا صیادی


157. مقایسه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و زنجیره حرکتی بسته بر کنترل وضعیت بدنی دانش‌آموزان کم‌توان ‌ذهنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-41

علی یلفانی؛ بهنام غلامی بروجنی؛ لیلا احمدنژاد


159. اثربخشی امیددرمانی بر خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو شهر سیرجان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-44

سیما کریمی؛ علی دلاور؛ فاطمه قائمی؛ فریبرز درتاج


162. الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 26-32

فاطمه عبدلی؛ طیبه نگاهبان؛ اکرم زرین نعل


163. فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386)

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 29-35

سیامک یزدان پناه؛ رزیتا خرم رودی؛ عبدا... حاجی وندی؛ فرحناز کمالی؛ شهناز پولادی؛ نسرین زحمتکشان؛ محمد رضا یزدانخواه فرد؛ راضیه باقرزاده؛ شرافت اکابریان؛ طیبه غریب


165. شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384

دوره 3، شماره 3، بهار 1388، صفحه 30-36

لیلی سخاوت؛ علیرضا صیادی؛ فرزانه طالبی نسب؛ احمدرضا صیادی


166. شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 30-35

طیبه نگاهبان بنابی؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ مهرداد کلاته جاری


168. نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388

دوره 3، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 31-37

عبدا... جعفرزاده؛ حمید بخشی؛ محمد تقی رضایتی؛ مریم نعمتی


170. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384

دوره 1، شماره 3، بهار 1386، صفحه 31-38

زینت سالم؛ رضا وزیری نژاد؛ سیدضیاء طباطبائی؛ سیاووش دهقان


172. فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 32-37

حسین نوق؛ علی خدادادی؛ عباس اسماعیلی؛ حسن ماکیانی؛ علیرضا مسیبی


173. الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 35-41

فاطمه عبدلی؛ محمد اسدپور؛ شهین حیدری؛ اشرف سلطانی


174. عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-41

غلامرضا رفیعی؛ علی انصاری؛ حمید بخشی