تعداد مقالات: 326
176. تأثیر هشت هفته ایروبیک در آب بر سطح بتا اندورفین سرم زنان با افسردگی متوسط و خفیف

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 40-47

غلامرضا شریفی؛ علیرضا بابایی مزرعه نو*؛ محمدحسن احرامپوش؛ ابراهیم سلمانی؛ نجمه حاجیان؛ راضیه زاده محمد اولیائی


177. موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-44

محبوبه تقی زادگان زاده؛ مریم روانی پور؛ فائزه جهان پور؛ سعید سبحانیان؛ نیلوفر معتمد


179. مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از تزریق انوکساپارین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-46

فرحناز فرنیا؛ سمیه ضیغمیان؛ خدیجه دهقانی؛ حسن لطفی


180. اثردارویIMOD بر آستانه درد نوروپاتی در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-44

ماندانا جعفری؛ ناصر زنگی آبادی؛ محمد شعبانی


181. بررسی عزت‌نفس و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده‌های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 38-47

سکینه گرایلو؛ خاطره سعیدی نیا؛ عبدالرحمان چرکزی؛ نویسا سادات سیدقاسمی؛ محمدرضا قنبری؛ مرضیه لطیفی


182. چالش کمبود پرستار؛ تهدید جدی برای نظام سلامت: یک مطالعه مروری

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-47

عباس عباس زاده؛ علیرضا عبدی


183. رابطه امیدواری، تجارب معنوی روزانه و کیفیت زندگی در دانشجویان مجرد دانشگاه تربیت معلم تهران سال تحصیلی 91-90

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 38-48

جواد خدادادی سنگده؛ مجتبی حقانی؛ مهدی طاهری؛ محسن رضایی آهوانویی؛ پریسا رنجگر


184. بررسی اپیدمیولوژیک آسیب‌های تروماتیک مغز و پیامدهای آن در شهرستان رفسنجان یک مطالعه توصیفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-46

مرضیه هجینی نژاد؛ مریم هادوی؛ شایسته اسماعیل زاده


185. تبیین نیازهای مشاوره‌ای زنان در مورد سرطان پستان: مطالعه‌ای کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 38-48

صدیقه پاک سرشت؛ فاطمه رافت؛ سیده مرضیه راهبی؛ مریم قاسمی پور


186. ارزیابی تهدید سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران در سال 1394

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 40-51

توحید بابازاده؛ جعفر تزوال؛ محمد مرادی جو؛ فاطمه مرادی؛ کتایون میرزائیان


187. مقایسه اثربخشی الگوهای درمان فراشناختی و مثبت‌گرا بر شاخص ولع مصرف در مردان معتاد به داروهای محرک

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 42-51

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ زهرا حاج صادقی؛ سهیلا رحمانی؛ علی‌رضا پیرخائفی؛ علی‌اکبر سلیمانی


188. آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آرایشگاه‌های زنانه شهر گرگان نسبت به بیماری‌های عفونی در سال 1393

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 36-44

مهدی صادقی؛ عبدالرحمن چرکزی؛ علی ظفرزاده؛ پری سیما برقعی؛ سحر گارزگر؛ سلیمه داودی نیا


192. اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 38-46

علی افضلی گروه؛ مطهره نصرت آبادی؛ مهدی قاسم زاده؛ عسگر چوبداری


193. تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-48

حسین حسینی امین؛ مرضیه کهنوجی؛ سید جواد ایران نژاد پاریزی


194. پیش‌بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 38-46

سید علی مرعشی؛ فاطمه میرزایی؛ فاطمه ویسی؛ طاهره محرابیان؛ محمد بساک


196. مقایسه آموزش ارتباط توسط همتا و مدرس بر آگاهی پرستاران و رضایتمندی بیماران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 38-46

طیبه رنجبر؛ مجید کاظمی؛ مرضیه لری پور؛ علی انصاری جابری


198. اثربخشی طرحواره درمانی بر ارزش‌های ازدواج و رغبت به ازدواج در دختران مجرد شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 45-55

مریم عباسی؛ مریم رمزی فرد؛ اکرم لطفی سرجینی؛ مهدی قزلسفلو


199. بررسی سطح سرمی روی در کودکان 12-6 ساله مبتلا به پرخاشگری مراجعه‌کننده به کلینیک روان‌پزشکی شهر رفسنجان در سال 1395

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 44-51

پروین آقا محمد حسنی؛ محمدرضا حاجی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ محمد جعفری


200. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب کودکان در خانوادههای بازساختاریافته

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 44-53

مریم بهرامی؛ فلور خیاطان؛ هادی فرهادی؛ اصغر آقایی