تعداد مقالات: 322
251. تاثیر ورزش درمانی بر علائم اختلال بیش فعالی/کم توجهی دانش آموزان دوره ابتدایی رفسنجان

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 50-57

محمد ناظر؛ رضا میرزایی راد؛ محمدرضا مختاری


252. ارتباط هوش معنوی با موفقیت تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 56-64

علیرضا مولازاده؛ محمدسعید غلامی؛ حمیرا حمایلی مهربانی؛ احمدرضا مرتضوی؛ حمیدرضا دولتخواه؛ عبدالله درویشی؛ رقیه قدسی


253. بررسی رابطه ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی با نتایج تست ورزش در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهر ارومیه، 1388

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 54-61

نادر آقاخانی؛ سیدحمید شریف نیا؛ غلامحسین شم آبادی؛ بهزاد تقی پور؛ علیرضا نیکونژاد*


256. اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر میزان عزت‌نفس، هوش هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 54-63

عبدالباسط محمودپور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ محمدحسن آسایش؛ سمانه قهرمانی؛ سلیمان احمدبوکانی


259. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی حین بارداری زنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 56-64

حدیث چراغیان؛ ناصر حیدری؛ سید امیر قدمی؛ بنت الهدی زارعی


262. نوع و میزان خطاهای دارویی و علل آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش‌های نوزادان و مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان‌های استان یزد در سال1393

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-71

طاهره رمضانی؛ سید محمود حسینی المدواری؛ حسین فلاح زاده؛ عارفه دهقانی تفتی


264. مقایسه‌ هوش معنوی و ویژگی‌های شخصیتی (5 عامل بزرگ) مردان معتاد و غیرمعتاد استان ایلام

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-61

طاهره محرابیان؛ فرازمند کلانتری؛ محمود خالقی؛ میلاد مرادی


268. رابطه بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1396

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 56-64

اسماعیل صدری دمیرچی؛ عارفه کیانی؛ سعید خاکدال قوجه بگلو


269. مقایسه سه شدت متفاوت تمرینی بر بیان پروتئین LSDP5، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت‌های دیابتی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 60-68

مهدی غفاری؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ عبد الناصر محبی


270. مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-68

عزت دیره؛ زهره غفاری جاهد؛ مهران فرهادی؛ محی‌الدین محمدخانی؛ عیسی صفری؛ ندا باقری مهیاری


271. تأثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت‌های دیابتی ‌شده با STZ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-64

محمد باقدم؛ خالید محمد زاده سلامت؛ کمال عزیزبیگی؛ کاظم باعثی


274. تأثیر خنده‌درمانی بر میزان خستگی و افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهرستان صومعه‌سرا و فومن در سال 1396

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-73

لیلا شریفی؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ ابوالفضل ره گوی؛ بهروز کاوه ئی