تعداد مقالات: 309
101. تأثیرفعالیت‌های آمادگی جسمانی بر ارتقاء سلامت عمومی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرخرم‌آباد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-27

رحیم میرنصوری؛ طیبه طاهرپوری؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی


102. وضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت‌های ویرال در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم در سال‌های 1388 تا 1392

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-28

محمود ناطقی رستمی؛ مینو تسبیحی؛ پروانه قربانیان؛ زینب نجفی؛ زهرا موسوی میاندشتی


103. رابطه بین سخت‌رویی و تاب‌آوری با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان، سال 1394

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 24-32

مسلم اصلی آزاد؛ راشین رجایی؛ طاهره فرهادی؛ آفرین آقاسی؛ لاله شهیدی


104. تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی پرستاران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-27

حسین چنارانی؛ مریم خمری؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری


105. مقایسه آمادگی حرکتی در دختران نوجوان با وزن طبیعی و نابهنجار شهر کاشان در سال 1394

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

فرناز ترابی؛ فهیمه عمارتی؛ محمدرضا اسد؛ اعظم رمضان خانی


106. بررسی شیوع زایمان طبیعی و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در زنان باردار شهر بوشهر، سال 1394

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-29

فاطمه نجفی شرج آباد؛ پریسا کشاورز؛ زهره مرادیان


107. تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 20-28

مریم اسلام دوست؛ محمود شیخ؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی


108. اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-29

مریم آذرکیش؛ فرح نادری؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدرئی


110. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر محتوی و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب در موش‌های صحرایی سالمند

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-29

یوسف عبداله پور؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل


111. ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر اصفهان در سال 1394

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 20-27

ماهرخ کشوری؛ فریبا طالقانی؛ محسن شهریاری؛ زهرا باقرصاد


114. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در سال 1398

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-32

هانیه خرازی نوتاش؛ علی خادمی؛ جلیل بابا پور خیرالدین؛ مرضیه علی وندی وفا


115. نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره، وظایف مشاور و راهنمای تحصیلی در دانشگاه 1388- علوم پزشکی رفسنجان 1389

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-30

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم؛ پروین آقامحمدحسنی؛ احمدرضا صیادی


117. نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت‌های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 25-31

سیده مریم لطفی پور رفسنجانی؛ شهناز ترک زهرانی؛ محبوبه احمدی؛ حمید علوی مجد


119. تغییرات فلور نرمال ناحیه حلق قبل و بعد از برداشتن لوزهها در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرادی رفسنجان در سال 1387

دوره 4، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 20-25

مهدی لبیبی؛ فاطمه لری گوئینی؛ علی گلشیری؛ محمدرضا مختاری؛ زیبا شعبانی


121. فاصله آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان با عملکرد متخصصان زنان در شهر کرد سال 1387-1386

دوره 3، شماره 3، بهار 1388، صفحه 22-29

تهمینه صالحیان؛ فرانک صفدری؛ معصومه دل آرام؛ ندا محمدی نیا


123. بررسی پای دیابتی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 20-25

منیره متوسلیان؛ خدیجه دهقانی؛ محمد افخمی؛ حسینعلی صادقیان


124. الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382

دوره 2، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 24-30

اصغر تنومند؛ سیدحسن منتظم؛ اصغر محمدپور اصل؛ فتانه کریمی؛ فریده نیکنام