تعداد مقالات: 310
152. اثربخشی امیددرمانی بر خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو شهر سیرجان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-44

سیما کریمی؛ علی دلاور؛ فاطمه قائمی؛ فریبرز درتاج


156. الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 35-41

فاطمه عبدلی؛ محمد اسدپور؛ شهین حیدری؛ اشرف سلطانی


158. نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388

دوره 3، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 31-37

عبدا... جعفرزاده؛ حمید بخشی؛ محمد تقی رضایتی؛ مریم نعمتی


159. شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384

دوره 3، شماره 3، بهار 1388، صفحه 30-36

لیلی سخاوت؛ علیرضا صیادی؛ فرزانه طالبی نسب؛ احمدرضا صیادی


160. فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386)

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 29-35

سیامک یزدان پناه؛ رزیتا خرم رودی؛ عبدا... حاجی وندی؛ فرحناز کمالی؛ شهناز پولادی؛ نسرین زحمتکشان؛ محمد رضا یزدانخواه فرد؛ راضیه باقرزاده؛ شرافت اکابریان؛ طیبه غریب


161. الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 26-32

فاطمه عبدلی؛ طیبه نگاهبان؛ اکرم زرین نعل


163. فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 32-37

حسین نوق؛ علی خدادادی؛ عباس اسماعیلی؛ حسن ماکیانی؛ علیرضا مسیبی


164. بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384

دوره 1، شماره 3، بهار 1386، صفحه 31-38

زینت سالم؛ رضا وزیری نژاد؛ سیدضیاء طباطبائی؛ سیاووش دهقان


165. شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 30-35

طیبه نگاهبان بنابی؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ مهرداد کلاته جاری


167. عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-41

غلامرضا رفیعی؛ علی انصاری؛ حمید بخشی


168. تأثیر هشت هفته ایروبیک در آب بر سطح بتا اندورفین سرم زنان با افسردگی متوسط و خفیف

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 40-47

غلامرضا شریفی؛ علیرضا بابایی مزرعه نو*؛ محمدحسن احرامپوش؛ ابراهیم سلمانی؛ نجمه حاجیان؛ راضیه زاده محمد اولیائی


169. موانع آموزش به بیمار سالمند از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند بستری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-44

محبوبه تقی زادگان زاده؛ مریم روانی پور؛ فائزه جهان پور؛ سعید سبحانیان؛ نیلوفر معتمد


171. مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از تزریق انوکساپارین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-46

فرحناز فرنیا؛ سمیه ضیغمیان؛ خدیجه دهقانی؛ حسن لطفی


172. اثردارویIMOD بر آستانه درد نوروپاتی در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-44

ماندانا جعفری؛ ناصر زنگی آبادی؛ محمد شعبانی


173. بررسی عزت‌نفس و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده‌های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 38-47

سکینه گرایلو؛ خاطره سعیدی نیا؛ عبدالرحمان چرکزی؛ نویسا سادات سیدقاسمی؛ محمدرضا قنبری؛ مرضیه لطیفی


174. چالش کمبود پرستار؛ تهدید جدی برای نظام سلامت: یک مطالعه مروری

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-47

عباس عباس زاده؛ علیرضا عبدی


175. رابطه امیدواری، تجارب معنوی روزانه و کیفیت زندگی در دانشجویان مجرد دانشگاه تربیت معلم تهران سال تحصیلی 91-90

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 38-48

جواد خدادادی سنگده؛ مجتبی حقانی؛ مهدی طاهری؛ محسن رضایی آهوانویی؛ پریسا رنجگر