تعداد مقالات: 309
176. بررسی اپیدمیولوژیک آسیب‌های تروماتیک مغز و پیامدهای آن در شهرستان رفسنجان یک مطالعه توصیفی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-46

مرضیه هجینی نژاد؛ مریم هادوی؛ شایسته اسماعیل زاده


177. تبیین نیازهای مشاوره‌ای زنان در مورد سرطان پستان: مطالعه‌ای کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 38-48

صدیقه پاک سرشت؛ فاطمه رافت؛ سیده مرضیه راهبی؛ مریم قاسمی پور


178. ارزیابی تهدید سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران در سال 1394

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 40-51

توحید بابازاده؛ جعفر تزوال؛ محمد مرادی جو؛ فاطمه مرادی؛ کتایون میرزائیان


179. مقایسه اثربخشی الگوهای درمان فراشناختی و مثبت‌گرا بر شاخص ولع مصرف در مردان معتاد به داروهای محرک

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 42-51

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ زهرا حاج صادقی؛ سهیلا رحمانی؛ علی‌رضا پیرخائفی؛ علی‌اکبر سلیمانی


180. آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آرایشگاه‌های زنانه شهر گرگان نسبت به بیماری‌های عفونی در سال 1393

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 36-44

مهدی صادقی؛ عبدالرحمن چرکزی؛ علی ظفرزاده؛ پری سیما برقعی؛ سحر گارزگر؛ سلیمه داودی نیا


184. اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 38-46

علی افضلی گروه؛ مطهره نصرت آبادی؛ مهدی قاسم زاده؛ عسگر چوبداری


185. تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-48

حسین حسینی امین؛ مرضیه کهنوجی؛ سید جواد ایران نژاد پاریزی


186. پیش‌بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 38-46

سید علی مرعشی؛ فاطمه میرزایی؛ فاطمه ویسی؛ طاهره محرابیان؛ محمد بساک


188. مقایسه آموزش ارتباط توسط همتا و مدرس بر آگاهی پرستاران و رضایتمندی بیماران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 38-46

طیبه رنجبر؛ مجید کاظمی؛ مرضیه لری پور؛ علی انصاری جابری


190. مقایسه وضعیت روانی دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی دانشگاههای دولتی شهر رفسنجان در سال 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 39-45

مریم شهابی نژاد؛ تابنده صادقی؛ مرضیه ریاحی؛ اسماعیل کریم قاسمی؛ شایسته اسماعیل زاده


191. میزان مشارکت بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری در زندگی فردی و اجتماعی در مقایسه با افراد سالم در شهر رفسنجان در سال 1389

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 38-47

رضا وزیری نژاد؛ علی اسماعیلی ندیمی؛ شیما تکیه؛ محسن رضائیان؛ مجید کاظمی


192. موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 38-44

علی انصاری؛ علی خدادادی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ طیبه نگاهبان؛ محمد ا... توکلی


193. مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی زوجین در معرض طلاق و زوجین عادی شهر سیرجان، در سال1389

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 42-49

سیما کریمی؛ مجید کاظمی؛ هادی حسنخانی؛ سمیه کاظمی


196. دانش و نگرش زنان باردار شهر رفسنجان نسبت به انواع زایمان در سال 1382

دوره 3، شماره 3، بهار 1388، صفحه 37-42

طیبه نگاهبان؛ سکینه محمدعلیزاده؛ علی انصاری


198. ارزیابی فرم جامع اطلاعات پزشکی به کار گرفته شده در اورژانس 115 یاسوج در سال 1384

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 33-38

اکبر رستمی نژاد؛ عباس خسروی؛ زهره کریمی


199. وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385

دوره 2، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 39-46

مصدقه شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ فریده شفیعی؛ احمدرضا صیادی؛ پروین زمانی


200. رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر بابل در سال 1386

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 38-45

پروین عزیزنژاد؛ فاطمه تقلیلی؛ محمود حاجی احمدی؛ سیدجواد حسینی