تعداد مقالات: 309
202. میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 36-44

محبوبه هلاکوئی؛ صغری علی دلاکی؛ حمید بخشی؛ مریم عابدینی؛ مریم هادوی؛ زهرا فاتحی


203. رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در سال 1382

دوره 1، شماره 1، پاییز 1385

غلامرضا رفیعی؛ محمد ناظر؛ احمدرضا صیادی


205. میزان و نوع اشتباهات دارویی و موانع گزارش آنها در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1388

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 48-55

شهین حیدری؛ مریم شهابی نژاد؛ اشرف سلطانی؛ فاطمه عبدلی


206. بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی قسمت‌های هوایی گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در موش‌های دیابتی نوع 1

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-52

فهمیده بگرضایی؛ مهدی محمودی؛ محسن رضائیان؛ محمدرضا میرزایی؛ محمود نظری؛ حسین خرمدل؛ محمدرضا حاجی زاده؛ فهیمه محمدیان


209. بررسی فراوانی تظاهرات بالینی سندرم قبل از قاعدگی در زنان متأهل جوان شهر یزد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-53

محمدعلی مروتی شریف‌آباد؛ زهره کریمیان کاکلکی؛ مهشید بکایی؛ بهناز انجذاب؛ سکینه گرایلو؛ بهاره متقی


210. ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان، سال1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 48-58

زهرا خلیلی؛ علی صدرالهی؛ معصومه حسینیان؛ نگین مسعودی


211. مقایسه‌ی الکتروآنسفالوگرافی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 48-57

تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ علی اکبر طاهر اقدم؛ مجید محمود علیلو؛ بهزاد نیکزاد


212. بررسی اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد سالم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-55

فیروزه غضنفری؛ پروین آقا محمدحسنی؛ رضوان صدرمحمدی؛ ریحانه شیخان


213. ارتباط بین افسردگی، اضطراب و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال 1392

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 47-55

ریحانه ایوان بقا؛ خدیجه نصیری؛ عزیز کامران؛ رعنا شمخالی


216. رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی روستایی ارومیه در سال 1394

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 52-61

مرادعلی زارعی‌پور؛ مهدی عبدالکریمی؛ محمد اسدپور؛ سعید دشتی؛ فاطمه عسکری


217. اثربخشی درمان توانبخشی عصب- روانشناختی بر عملکرد توجه مستمر در دانش‌آموزان با اختلال ریاضی شهر تبریز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 45-52

منصور بیرامی؛ محمدعلی نظری؛ تورج هاشمی؛ یزدان موحدی


218. اثربخشی بهزیستی درمانی بر نشانگان اضطراب، استرس و افسردگی در مردان تحت درمان اجتماع مدار

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-56

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ الهه نجفی؛ رضا ریحانی


221. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک‌های مدیریت تعارض زوجین پرتعارض

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

رحمان شیخ‌هادی؛ یاسر مدنی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


222. مقایسه تاثیر درمان مواجهه و بازداری از پاسخ با درمان فراشناختی بر نشانگان اختلال وسواسی-اجباری

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-59

مطهره نصرت آبادی؛ علی افضلی گروه؛ مرتضی ذره پرور تالی


225. ااثربخشی برنامه آموزش جرأت‌ورزی به روش شناختی-رفتاری بر عزت‌نفس و خودپنداره تحصیلی نوجوانان پسر قربانیِ قُلدری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-59

افضل اکبری بلوطبنگان؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر