تعداد مقالات: 317
301. شاخص‌های بهوشیاری زمینه‌ای بر مبنای ناگویی خلقی و ابعاد مثبت- منفی کمال‌گرایی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 69-78

رسول حشمتی؛ علی شیخ الاسلامی؛ سعیده جباری؛ مهری مولایی


302. تأثیر برنامه تمرینی منتخب یکپارچگی حسی بر مهارت‌های حرکتی و ترکیب بدنی کودکان اوتیسم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-74

اصغر شهراسفنگره؛ الهه عرب عامری؛ افخم دانشفر؛ عبدالله قاسمی؛ علی کاشی


303. تأثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر شاخص‌های سلامت (فشارخون و قند خون) سالمندان حاضر در پارک‌های شهر رفسنجان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 73-82

حسن زندی؛ علی اکبری؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ نازنین زندی؛ سید حبیب ا... حسینی


304. ارزیابی وضعیت مشارکت و خودمختاری بیماران قلبی- عروقی با نتیجه آنژیوگرافی مثبت در شهر رفسنجان در سال 1396

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 74-83

زهره موردویی؛ محمود شیخ فتح الهی؛ محسن رضائیان؛ محسن میرزایی؛ محمد صفریان؛ رضا وزیری نژاد


305. ارتباط طلاق عاطفی با تعارض کار-خانواده در پرسنل بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 74-82

اعظم غلامی جوادیه؛ مجید کاظمی؛ فرخ اباذری


306. تورش در مطالعات و نحوه برخورد با آن (مقاله مروری)

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 57-65

مالک فریدونی مقدم؛ زهره کریمی؛ ژیلا عابد سعیدی


309. وضعیت هموگلوبین A1c بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 73-79

مجید کاظمی؛ احسان آبادی پیشه؛ رضا گوجانی؛ پریسا بالایی


311. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی ـ تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و میزان بیان پروتئین متصل به تلومر مردان جوان غیر فعال

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 76-85

یحیی محمدنژاد پناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی


313. سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 67-72

صغری علی دلاکی؛ محبوبه هلاکوئی؛ مریم هادوی؛ شهین حیدری


316. عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 73-77

سید جلیل حسینی ایرانی؛ شمس الملوک جلال منش؛ فائزه صحبائی؛ محمود محمودی