تعداد مقالات: 309
301. وضعیت هموگلوبین A1c بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 73-79

مجید کاظمی؛ احسان آبادی پیشه؛ رضا گوجانی؛ پریسا بالایی


303. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی ـ تناوبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و میزان بیان پروتئین متصل به تلومر مردان جوان غیر فعال

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 76-85

یحیی محمدنژاد پناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی


305. سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 67-72

صغری علی دلاکی؛ محبوبه هلاکوئی؛ مریم هادوی؛ شهین حیدری


308. عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 73-77

سید جلیل حسینی ایرانی؛ شمس الملوک جلال منش؛ فائزه صحبائی؛ محمود محمودی