نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامی، محمد تأثیر آموزش برنامه ریزی شده براسترس خانواده بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 18-24]
 • اسماعیل زاده، شایسته تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 44-52]
 • اسماعیل زاده، شایسته میزان توجه به خواسته های زناشویی همسران از دیدگاه زنان حاضر در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان در سال 1385 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 15-21]
 • اسماعیل زاده، محمود گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-6]
 • اسماعیلی، صدیقه گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-6]
 • اشرفیان، حسن رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • اکابریان، شرافت فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]
 • اکبربگلو، معصومه مقایسه رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 38-43]
 • امامی میبدی، رضا تغییرات سرمی یون پتاسیم در بیماران دریافت کننده خون بانک در اتاق عمل بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 15-20]
 • انتظاری، احمد تغییرات سرمی یون پتاسیم در بیماران دریافت کننده خون بانک در اتاق عمل بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 15-20]
 • انصاری، علی دانش و نگرش زنان باردار شهر رفسنجان نسبت به انواع زایمان در سال 1382 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 37-42]
 • انصاری، علی مقایسه نمره بهداشت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1385 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 36-42]

ب

 • باقرزاده، راضیه فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]
 • باقری، مریم عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 43-50]
 • بخشی، حمید نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 31-37]
 • بخشی، حمید گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-6]
 • بخشی، حمید دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد و توامندسازی آموزشی ایشان (1388) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 51-56]
 • برزگر، حسن تغییرات سرمی یون پتاسیم در بیماران دریافت کننده خون بانک در اتاق عمل بیمارستان شهید رهنمون یزد در سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 15-20]
 • برومندفر، خدیجه زمینه های فرهنگی و اجتماعی حاملگی ناخواسته (مطالعه کیفی) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 43-51]
 • بهرامی، فرحناز تأثیر آموزش برنامه ریزی شده براسترس خانواده بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 18-24]
 • بهمن جنبه، فریده میزان رضایت از روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مرکز تنظیم خانواده سازمان تامین اجنماعی تبریز در سال 1383 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 7-14]

پ

 • پرتواعظم، حمیده میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی در مورد وضعیت تغذیه و رشد جسمی کودکان زیر سه سال(1382) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 25-30]
 • پرتواعظم، حمیده تاثیر آموزش روش های پیشگیری از کم خونی فقرآهن بر میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر خوی و مادران آنان [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 1-7]
 • پور رنجبر، محمد مقایسه رفتار ورزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامائی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و رفسنجان قبل و بعد از گذراندن دروس تربیت بدنی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]
 • پولادی، شهناز فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]

ت

 • تائبی، محبوبه مقایسه رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 38-43]
 • تورانی، سوگند رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]

ث

 • ثقفی، زهرا تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 44-52]
 • ثقفی، زهرا زمینه های فرهنگی و اجتماعی حاملگی ناخواسته (مطالعه کیفی) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 43-51]

ج

 • جعفرپور، پروین فراوانی پرفشاری خون در کودکان 12-7 ساله شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 8-14]
 • جعفرزاده، عبدا... نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 31-37]
 • جعفرزاده، عبدا... دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد و توامندسازی آموزشی ایشان (1388) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 51-56]

ح

 • حاجی وندی، عبدا... فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]
 • حبیب پور، زینب مقایسه رضایت از تصویر ذهنی از بدن در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-1381 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 38-43]

خ

 • خرم رودی، رزیتا فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]

د

 • دل آرام، معصومه فاصله آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان با عملکرد متخصصان زنان در شهر کرد سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 22-29]

ر

 • رضایتی، محمد تقی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 31-37]
 • رفیعی، غلامرضا مقایسه رفتار ورزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامائی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و رفسنجان قبل و بعد از گذراندن دروس تربیت بدنی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]

ز

 • زحمتکشان، نسرین فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]

س

 • سالاری، سعادت مقایسه رفتار ورزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامائی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و رفسنجان قبل و بعد از گذراندن دروس تربیت بدنی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]
 • سخاوت، لیلی شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 30-36]

ش

 • شبستانی منفرد، علی رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • شفایی، محمدعلی اندازه‌گیری دوز جذبی تیروئید در تعدادی از رادیوگرافی‌های رایج روی فانتوم راندو [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 11-17]
 • شفیعی، مصدقه گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-6]

ص

 • صالحیان، تهمینه فاصله آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان با عملکرد متخصصان زنان در شهر کرد سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 22-29]
 • صدیفی، رقیه میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی در مورد وضعیت تغذیه و رشد جسمی کودکان زیر سه سال(1382) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 25-30]
 • صفدری، فرانک فاصله آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان با عملکرد متخصصان زنان در شهر کرد سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 22-29]
 • صفرعلیزاده، فاطمه میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خوی در مورد وضعیت تغذیه و رشد جسمی کودکان زیر سه سال(1382) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 25-30]
 • صیادی، احمدرضا شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 30-36]
 • صیادی، احمدرضا مقایسه رفتار ورزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامائی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و رفسنجان قبل و بعد از گذراندن دروس تربیت بدنی [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 21-28]
 • صیادی، احمدرضا مقایسه نمره بهداشت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1385 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 36-42]
 • صیادی، علیرضا شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 30-36]

ط

 • طالبی نسب، فرزانه شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در شهر مهریز سال 1384 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 30-36]

ع

 • عابد سعیدی، ژیلا تورش در مطالعات و نحوه برخورد با آن (مقاله مروری) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 57-65]

غ

 • غریب، طیبه فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]

ف

 • فریدونی مقدم، مالک تورش در مطالعات و نحوه برخورد با آن (مقاله مروری) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 57-65]
 • فشارکی، محمد تأثیر آموزش برنامه ریزی شده براسترس خانواده بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 18-24]

ق

 • قرشی، زهره میزان توجه به خواسته های زناشویی همسران از دیدگاه زنان حاضر در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان در سال 1385 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 15-21]

ک

 • کاظمی، نرگس عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 43-50]
 • کبیر، محمدجواد رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • کریمی، زهره تورش در مطالعات و نحوه برخورد با آن (مقاله مروری) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 57-65]
 • کمالی، فرحناز فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]

م

 • مبارکی، آسیه عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 43-50]
 • محبی نوبندگانی، زینت عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 43-50]
 • محسنی، مریم تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی) [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 44-52]
 • محسنی، مریم زمینه های فرهنگی و اجتماعی حاملگی ناخواسته (مطالعه کیفی) [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 43-51]
 • محسنی مقدم، فاطمه فراوانی پرفشاری خون در کودکان 12-7 ساله شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 8-14]
 • محمدعلیزاده، سکینه دانش و نگرش زنان باردار شهر رفسنجان نسبت به انواع زایمان در سال 1382 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 37-42]
 • محمدی نیا، ندا فاصله آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان با عملکرد متخصصان زنان در شهر کرد سال 1387-1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 22-29]
 • مشتاق عشق، زهرا تأثیر آموزش برنامه ریزی شده براسترس خانواده بیماران بستری دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 18-24]
 • مطلق، محمداسماعیل رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • مهدی پور، لطف علی اندازه‌گیری دوز جذبی تیروئید در تعدادی از رادیوگرافی‌های رایج روی فانتوم راندو [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 11-17]

ن

 • ناظر، محمد میزان توجه به خواسته های زناشویی همسران از دیدگاه زنان حاضر در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان در سال 1385 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 15-21]
 • نجفی دولت آباد، شهلا عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 43-50]
 • نحوی جوی، آذین رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • نصرا...پور شیروانی، سید داود رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 1-10]
 • نعمتی، مریم نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد عوامل موثر بر عملکرد آموزشی استادان در سال 1388 [دوره 3، شماره 4، 1388، صفحه 31-37]
 • نگاهبان، طیبه دانش و نگرش زنان باردار شهر رفسنجان نسبت به انواع زایمان در سال 1382 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 37-42]
 • نگاهبان، طیبه مقایسه نمره بهداشت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1385 [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 36-42]

ه

 • هلاکوئی، محبوبه گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386 [دوره 3، شماره 3، 1388، صفحه 1-6]

ی

 • یزدان پناه، سیامک فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]
 • یزدانخواه فرد، محمد رضا فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386) [دوره 3، شماره 1، 1387، صفحه 29-35]