نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، راضیه علل تقاضا برای خروج زودهنگام آی یو دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سمنان (83-1382) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 45-50]
 • ارفعی، کتایون انگیزه های اجتماعی انتخاب رشته مامایی در دانشجویان دانشگاه آزاد سمنان در سال 1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 58-62]
 • اسماعیلی، حبیب ا... کیفیت زندگی طی شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (1381-1380) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-7]
 • اسماعیلی ندیمی، علی بررسی بلوک های شاخه ای و تاکی آریتمی های بطنی طی بستری بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد شهر رفسنجان در سال های 80و 81 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-8]
 • افخمی، محمد بررسی پای دیابتی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 20-25]
 • امامی میبدی، رضا تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد نسبت به احیای قلبی تنفسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-13]
 • انصاری جابری، علی وضعیت بحران های روانی بر اساس چگونگی خورشید، ماه و فصل در مراجعین به مرکز روانپزشکی رفسنجان طی یک سال شمسی (مهرماه 1381 لغایت شهریور 1382) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-23]

ب

 • بخشی، حمید تأثیر شیوه های آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با انسولین، مراجعه کننده به مرکز دیابت رفسنجان در رابطه با مراقبت از خود در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 51-57]

پ

 • پارسایکتا، زهره مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف قرارگیری اندام های بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت درمان با یک و دو نوع دارو بر میزان فشار خون آنان [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 8-16]
 • پوردهموبد، اردشیر بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رزیدنت های پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد واکسن آنفلوآنزا در سال 1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 63-69]
 • پورموحد، زهرا تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد نسبت به احیای قلبی تنفسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-13]

ت

 • تنومند، اصغر الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 24-30]

ح

 • حسینی، سیدجواد میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه آن با نوجوانان غیر تالاسمیک شهر بابل در سال 1386 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 31-38]
 • حیدری، شهین تأثیر شیوه های آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با انسولین، مراجعه کننده به مرکز دیابت رفسنجان در رابطه با مراقبت از خود در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 51-57]

خ

 • خاکساری، محمد وضعیت بحران های روانی بر اساس چگونگی خورشید، ماه و فصل در مراجعین به مرکز روانپزشکی رفسنجان طی یک سال شمسی (مهرماه 1381 لغایت شهریور 1382) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-23]
 • خالدیان، زینب علل تقاضا برای خروج زودهنگام آی یو دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سمنان (83-1382) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 45-50]
 • خالدیان، فاطمه علل تقاضا برای خروج زودهنگام آی یو دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سمنان (83-1382) [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 45-50]
 • خدادادی، علی بررسی بلوک های شاخه ای و تاکی آریتمی های بطنی طی بستری بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد شهر رفسنجان در سال های 80و 81 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-8]
 • خدادادی، علی تأثیر شیوه های آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با انسولین، مراجعه کننده به مرکز دیابت رفسنجان در رابطه با مراقبت از خود در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 51-57]
 • خسروی، عباس ارزیابی فرم جامع اطلاعات پزشکی به کار گرفته شده در اورژانس 115 یاسوج در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 33-38]

د

 • دهقانی، خدیجه تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد نسبت به احیای قلبی تنفسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-13]
 • دهقانی، خدیجه بررسی پای دیابتی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 20-25]

ر

 • رجائی، حسین بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رزیدنت های پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد واکسن آنفلوآنزا در سال 1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 63-69]
 • رستمی نژاد، اکبر ارزیابی فرم جامع اطلاعات پزشکی به کار گرفته شده در اورژانس 115 یاسوج در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 33-38]
 • رفیعی، غلامرضا بررسی بلوک های شاخه ای و تاکی آریتمی های بطنی طی بستری بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد شهر رفسنجان در سال های 80و 81 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-8]

ز

 • زرین نعل، اکرم الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 26-32]
 • زمانی، پروین وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 39-46]

س

 • سلطانی ملا یعقوبی، نسرین کیفیت مراقبت های پرستاری در سونداژ ادراری بیماران زن در بیمارستان های امدادی و امید ابهر در سال های 87-1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 70-75]
 • سلطانی ملا یعقوبی، نسرین مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف قرارگیری اندام های بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت درمان با یک و دو نوع دارو بر میزان فشار خون آنان [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 8-16]

ش

 • شاکری، جعفر میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه آن با نوجوانان غیر تالاسمیک شهر بابل در سال 1386 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 31-38]
 • شبان، مرضیه کیفیت مراقبت های پرستاری در سونداژ ادراری بیماران زن در بیمارستان های امدادی و امید ابهر در سال های 87-1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 70-75]
 • شبان، مرضیه مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف قرارگیری اندام های بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت درمان با یک و دو نوع دارو بر میزان فشار خون آنان [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 8-16]
 • شفیعی، فریده وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 39-46]
 • شفیعی، مصدقه وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 39-46]

ص

 • صادقی، زهره بررسی کاهش شنوایی و اختلالات ادیومتری در بیماران همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-44]
 • صادقیان، حسینعلی بررسی پای دیابتی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 20-25]
 • صیادی، احمدرضا وضعیت بحران های روانی بر اساس چگونگی خورشید، ماه و فصل در مراجعین به مرکز روانپزشکی رفسنجان طی یک سال شمسی (مهرماه 1381 لغایت شهریور 1382) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-23]
 • صیادی، احمدرضا وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 39-46]

ض

 • ضیغمی محمدی، شراره کیفیت زندگی طی شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (1381-1380) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-7]

ع

 • عبدلی، فاطمه الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 26-32]
 • عزیزنژاد، پروین میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه آن با نوجوانان غیر تالاسمیک شهر بابل در سال 1386 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 31-38]

غ

 • غفاری، رزیتا انگیزه های اجتماعی انتخاب رشته مامایی در دانشجویان دانشگاه آزاد سمنان در سال 1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 58-62]

ف

 • فاتحی، زهرا تأثیر شیوه های آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با انسولین، مراجعه کننده به مرکز دیابت رفسنجان در رابطه با مراقبت از خود در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 51-57]

ق

 • قرشی، زهره مقایسه برخی عوامل موثر بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان مبتلا و غیر مبتلا در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1377 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 14-19]

ک

 • کریمی، زهره ارزیابی فرم جامع اطلاعات پزشکی به کار گرفته شده در اورژانس 115 یاسوج در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 33-38]
 • کریمی، فتانه الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 24-30]
 • کوشیار، محمدمهدی کیفیت زندگی طی شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (1381-1380) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-7]

گ

 • گلشیری، علی بررسی کاهش شنوایی و اختلالات ادیومتری در بیماران همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-44]

م

 • متوسلیان، منیره بررسی پای دیابتی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 20-25]
 • محبی نوبندگانی، زینت عملکرد دندانپزشکان شهر یاسوج در زمینه میزان رعایت اصول اولیه کنترل عفونت از دیدگاه مراجعین به مطب های دندانپزشکی(85-1384) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 47-53]
 • محمدپور اصل، اصغر الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 24-30]
 • مختاری، محمد رضا بررسی کاهش شنوایی و اختلالات ادیومتری در بیماران همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-44]
 • منتظم، سیدحسن الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 24-30]
 • مهران، عباس مقایسه تاثیر وضعیت های مختلف قرارگیری اندام های بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت درمان با یک و دو نوع دارو بر میزان فشار خون آنان [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 8-16]
 • میمندی، طیبه بررسی کاهش شنوایی و اختلالات ادیومتری در بیماران همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 39-44]

ن

 • نجفی دولت آباد، شهلا عملکرد دندانپزشکان شهر یاسوج در زمینه میزان رعایت اصول اولیه کنترل عفونت از دیدگاه مراجعین به مطب های دندانپزشکی(85-1384) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 47-53]
 • نظمیه، حسین تأثیر دو روش آموزشی سخنرانی و پمفلت برآگاهی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد نسبت به احیای قلبی تنفسی [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 9-13]
 • نظمیه، حسین بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد رزیدنت های پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد واکسن آنفلوآنزا در سال 1386 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 63-69]
 • نگاهبان، طیبه الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت رشد کودکان نوپای رفسنجان در سال 1384 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 26-32]
 • نگاهبان، طیبه وضعیت بحران های روانی بر اساس چگونگی خورشید، ماه و فصل در مراجعین به مرکز روانپزشکی رفسنجان طی یک سال شمسی (مهرماه 1381 لغایت شهریور 1382) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 17-23]
 • نوق، حسین بررسی بلوک های شاخه ای و تاکی آریتمی های بطنی طی بستری بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد شهر رفسنجان در سال های 80و 81 [دوره 2، شماره 3، 1387، صفحه 1-8]
 • نیکنام، فریده الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383-1382 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 24-30]

ه

 • هلاکوئی، محبوبه وضعیت سلامت جسمی و روانی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1385 [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 39-46]
 • هوشمند، پوری کیفیت زندگی طی شیمی درمانی در مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (1381-1380) [دوره 2، شماره 2، 1386، صفحه 1-7]