نمایه نویسندگان

آ

 • آثار، شکرا... اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]
 • آثار، شکرا... فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • آیت الهی، سید علیرضا دانش، نگرش و استفاده از روش های تسکین درد بعد از عمل جراحی در کودکان از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 46-52]

ا

 • ابراهیمی، حسین بررسی مقایسه ای ویژگی های زیستی - اجتماعی و ارتباط آن با الگوهای شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار استان مازندران در سال 1383 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • ا... توکلی، محمد میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 15-21]
 • اسدپور، محمد بررسی اپیدمیولوژیک سوانح سوختگی در کودکان 14-0 ساله مراجعه کننده مراکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • اسدی کرم، غلامرضا اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]
 • اسماعیلی، عباس فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 32-37]
 • امامی میبدی، رضا آسیب های شغلی ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و عوامل موثر در ایجاد آن در کارکنان شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 58-66]
 • انصاری، علی شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 53-57]
 • انصاری جابری، علی شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 30-35]
 • انصاری جابری، علی بررسی مقایسه ای ویژگی های زیستی - اجتماعی و ارتباط آن با الگوهای شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار استان مازندران در سال 1383 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • انصاری جابری، علی اهمیت تدوین دروس و موانع اجرایی آن جهت آموزش مهارتها از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 1، 1385]

ب

 • بابایی نیک، لیلا فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]
 • بخشی، حمید تاثیر آموزش بر میزان ترک سیگار و نگرش نسبت به سیگار کشیدن در بیماران بستری در بخش سی سی یو مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) و مراحعه کننده به کلینیک ویژه قلب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 15-22]
 • بخشی، حمید بررسی عملکرد ماماها در رابطه با استفاده از وسایل محافظت کننده حین زایمان در سه زایشگاه دولتی شهرهای رفسنجان و کرمان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 1-7]
 • بخشی، حمید میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 36-44]
 • به نژاد، بدرالسادات اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]

پ

 • پارسانیا، زینب اختلالات روانی در بیماران مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران شهر تهران سال 1384 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-7]
 • پروین، ندا شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان تالاسمیک مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرد در سال 1385 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 25-31]

ت

 • تانوردی، ساره اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • تقلیلی، فاطمه رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر بابل در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 38-45]

ث

 • ثقفی، زهرا بررسی عملکرد ماماها در رابطه با استفاده از وسایل محافظت کننده حین زایمان در سه زایشگاه دولتی شهرهای رفسنجان و کرمان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 1-7]
 • ثقفی، زهرا فراوانی پرفشاری خون و برخی عوامل مؤثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1379 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 45-52]

ج

 • جلال منش، شمس الملوک عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 73-77]
 • جمشیدی، ناهید بررسی عوامل خطرزای تنگی عروق کرونر در بیماران کاندید عمل پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب جماران در سال 1385 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 8-14]

ح

 • حاجی احمدی، محمود رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر بابل در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 38-45]
 • حاجی زاده، محمد رضا اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]
 • حسینی، سیدجواد رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر بابل در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 38-45]
 • حسینی ایرانی، سید جلیل عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 73-77]
 • حیدری، شهین سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 67-72]

خ

 • خدادادی، حسن بررسی اپیدمیولوژیک سوانح سوختگی در کودکان 14-0 ساله مراجعه کننده مراکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • خدادادی، علی فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 32-37]
 • خدادادی زاده، علی تاثیر آموزش بر میزان ترک سیگار و نگرش نسبت به سیگار کشیدن در بیماران بستری در بخش سی سی یو مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) و مراحعه کننده به کلینیک ویژه قلب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 15-22]
 • خلج، محمد مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینا قزوین(1383) [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 8-14]
 • خیاط زاده، سعیده فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]

د

 • دانشمندپور، جلال فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]
 • دهقان، سیاووش بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]

ر

 • رضائی، محمدعلی عملکرد پرستاران در مورد رعایت قلمرو بیماران بستری در بیمارستان های حضرت علی ابن ابیطالب(ع) شهر رفسنجان 1385 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 8-16]
 • رضائیان، محسن فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • رضاپور، عزیز مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینا قزوین(1383) [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 8-14]
 • رفیعی، غلامرضا شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 53-57]
 • رفیعی، غلامرضا مقایسه سلامت روانی بیماران دیابتی و نارسایی مزمن کلیه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 53-61]
 • رفیعی، غلامرضا میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 15-21]
 • رفیعی، غلامرضا رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • روزیطلب، مهین رعایت محدوده قلمرو بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر یاسوج 1385 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 39-45]

ز

 • زارع بیدکی، آذردخت فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]
 • زارع ده آبادی، محمدحسن فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]

س

 • سالم، زینت بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]
 • سخاوت، لیلی فراوانی سزارین در مادران اول زا و اندیکاسیون های آن در بیمارستان مهریز در سال های 81 و 82 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • سیستانی، سرور اهمیت تدوین دروس و موانع اجرایی آن جهت آموزش مهارتها از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 1، 1385]

ش

 • شبانی زاده، احمد بررسی اپیدمیولوژیک سوانح سوختگی در کودکان 14-0 ساله مراجعه کننده مراکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • شریعت یزدی، یاسمین فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]
 • شعبانی، زیبا شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 53-57]
 • شعبانی، زیبا فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]
 • شعبانی، زیبا فراوانی سزارین در مادران اول زا و اندیکاسیون های آن در بیمارستان مهریز در سال های 81 و 82 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • شفیعی، فریده معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • شفیعی، مصدقه فراوانی زوجین و متولدین تالاسمیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج رفسنجان در سال های 80-1377 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 46-52]
 • شفیعی، مصدقه معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • شهابی، مریم بررسی عوامل خطرزای تنگی عروق کرونر در بیماران کاندید عمل پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب جماران در سال 1385 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 8-14]

ص

 • صادق زاده، ویدا مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 17-24]
 • صالحیان، تهمینه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان تالاسمیک مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرد در سال 1385 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 25-31]
 • صحبائی، فائزه اختلالات روانی در بیماران مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران شهر تهران سال 1384 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 1-7]
 • صحبائی، فائزه عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 73-77]
 • صیادی، احمدرضا شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 53-57]
 • صیادی، احمدرضا مقایسه سلامت روانی بیماران دیابتی و نارسایی مزمن کلیه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 53-61]
 • صیادی، احمدرضا شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 30-35]
 • صیادی، احمدرضا رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • صیادی، علیرضا فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]
 • صیادی، علیرضا فراوانی سزارین در مادران اول زا و اندیکاسیون های آن در بیمارستان مهریز در سال های 81 و 82 [دوره 1، شماره 1، 1385]

ط

 • طالبی نسب، فرزانه فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]
 • طالبی نسب، فرزانه فراوانی سزارین در مادران اول زا و اندیکاسیون های آن در بیمارستان مهریز در سال های 81 و 82 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • طاهرنژاد، جمیله اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]
 • طباطبائی، سیدضیاء بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]

ع

 • عابدینی، مریم میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 36-44]
 • عبادی، عباس بررسی عوامل خطرزای تنگی عروق کرونر در بیماران کاندید عمل پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب جماران در سال 1385 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 8-14]
 • عبدلی، فاطمه اهمیت تدوین دروس و موانع اجرایی آن جهت آموزش مهارتها از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • عزیزنژاد، پروین رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر بابل در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 38-45]
 • علوی، اعظم شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان تالاسمیک مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرد در سال 1385 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 25-31]
 • علی دلاکی، صغری سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 67-72]
 • علی دلاکی، صغری فراوانی زوجین و متولدین تالاسمیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج رفسنجان در سال های 80-1377 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 46-52]
 • علی دلاکی، صغری میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 36-44]
 • علی دلاکی، صغری معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]

ف

 • فاتحی، زهرا میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 36-44]
 • فاتحی، سمیه اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • فروغ عامری، گلناز تاثیر آموزش بر میزان ترک سیگار و نگرش نسبت به سیگار کشیدن در بیماران بستری در بخش سی سی یو مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) و مراحعه کننده به کلینیک ویژه قلب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 15-22]

ق

 • قاسمی، محمد رضا مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینا قزوین(1383) [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 8-14]
 • قزوینی، کیارش فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]

ک

 • کاظم پور، سمیه اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • کاظمی، مجید شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 53-57]
 • کاظمی، مجید مقایسه سلامت روانی بیماران دیابتی و نارسایی مزمن کلیه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 53-61]
 • کردیان، فاطمه فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 23-30]
 • کریمی، زهره دانش، نگرش و استفاده از روش های تسکین درد بعد از عمل جراحی در کودکان از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 46-52]
 • کلاته جاری، مهرداد شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 30-35]
 • کلاته جاری، مهرداد بررسی مقایسه ای ویژگی های زیستی - اجتماعی و ارتباط آن با الگوهای شخصیتی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار استان مازندران در سال 1383 [دوره 1، شماره 1، 1385]

ل

 • لری پور، مرضیه بررسی عملکرد ماماها در رابطه با استفاده از وسایل محافظت کننده حین زایمان در سه زایشگاه دولتی شهرهای رفسنجان و کرمان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 1-7]
 • لری پور، مرضیه فراوانی پرفشاری خون و برخی عوامل مؤثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1379 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 45-52]

م

 • ماکیانی، حسن فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 32-37]
 • مبارکی، آسیه رعایت محدوده قلمرو بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر یاسوج 1385 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 39-45]
 • محمدعلیزاده، سکینه تاثیر آموزش بر میزان ترک سیگار و نگرش نسبت به سیگار کشیدن در بیماران بستری در بخش سی سی یو مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) و مراحعه کننده به کلینیک ویژه قلب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 15-22]
 • محمدی، سیما اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • محمدی زیدی، عیسی مقایسه فراوانی عیوب انکساری در قبل، حین و بعد از ماه مبارک رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینا قزوین(1383) [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 8-14]
 • محمدی نیا، ندا عملکرد پرستاران در مورد رعایت قلمرو بیماران بستری در بیمارستان های حضرت علی ابن ابیطالب(ع) شهر رفسنجان 1385 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 8-16]
 • محمودی، محمود عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 73-77]
 • محمودی، مهدی اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]
 • مرادی، محمد اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]
 • مرتضوی، سیدمحمدجواد اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • مروستی، عفت السادات دانش، نگرش و استفاده از روش های تسکین درد بعد از عمل جراحی در کودکان از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 46-52]
 • مزدارابی، حسین اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • مسیبی، علیرضا فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 32-37]
 • مشایخی مزار، جمیله میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 15-21]
 • ملک جعفریان، معصومه فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]
 • مهدی پور، لطف علی اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • مهدیزاده، خدیجه فراوانی پرفشاری خون و برخی عوامل مؤثر بر آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1379 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 45-52]
 • مومنی، ابراهیم دانش، نگرش و استفاده از روش های تسکین درد بعد از عمل جراحی در کودکان از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 46-52]
 • میرزایی، محمد رضا اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 22-29]

ن

 • ناظر، محمد رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • نجفی کلیانی، مجید بررسی عوامل خطرزای تنگی عروق کرونر در بیماران کاندید عمل پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب جماران در سال 1385 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 8-14]
 • نظمیه، حسین آسیب های شغلی ناشی از وسایل نوک تیز و برنده و عوامل موثر در ایجاد آن در کارکنان شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد 1386 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 58-66]
 • نگاهبان بنابی، طیبه شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 30-35]
 • نگاهبان بنابی، طیبه اهمیت تدوین دروس و موانع اجرایی آن جهت آموزش مهارتها از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • نوق، حسین فراوانی سابقه فامیلی سکته قلبی در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت قلبی رفسنجان در سال 1381 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 32-37]
 • نوق، حسین عوامل خطر ساز و نقش مرکزی لیپوپروتئین با دانسیته کم در بیماری زایی آترواسکلروز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 53-62]
 • نیکخو، حسن دانش، نگرش و استفاده از روش های تسکین درد بعد از عمل جراحی در کودکان از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 46-52]

و

 • وزیری نژاد، رضا بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 31-38]

ه

 • هادوی، مریم سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 67-72]
 • هادوی، مریم فراوانی زوجین و متولدین تالاسمیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج رفسنجان در سال های 80-1377 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 46-52]
 • هادوی، مریم میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 36-44]
 • هادوی، مریم فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل های دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1382) [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • هلاکوئی، محبوبه سن اولین قاعدگی و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر رفسنجان سال 1379 [دوره 1، شماره 4، 1386، صفحه 67-72]
 • هلاکوئی، محبوبه فراوانی زوجین و متولدین تالاسمیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج رفسنجان در سال های 80-1377 [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 46-52]
 • هلاکوئی، محبوبه میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز [دوره 1، شماره 2، 1385، صفحه 36-44]
 • هلاکوئی، محبوبه معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1382 [دوره 1، شماره 1، 1385]
 • هیرادفر، سیمین فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]

ی

 • یزدی زاده، سمیه فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384) [دوره 1، شماره 3، 1386، صفحه 1-7]