نویسنده = افخمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پای دیابتی در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت شهر یزد

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 20-25

منیره متوسلیان؛ خدیجه دهقانی؛ محمد افخمی؛ حسینعلی صادقیان