نویسنده = خالدیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. علل تقاضا برای خروج زودهنگام آی یو دی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سمنان (83-1382)

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 45-50

زینب خالدیان؛ راضیه احسانی؛ فاطمه خالدیان