نویسنده = محمودی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد پرستاران اورژانس در تریاژ بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1384

دوره 1، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 73-77

سید جلیل حسینی ایرانی؛ شمس الملوک جلال منش؛ فائزه صحبائی؛ محمود محمودی