نویسنده = آقا محمدحسنی، پروین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد سالم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-55

فیروزه غضنفری؛ پروین آقا محمدحسنی؛ رضوان صدرمحمدی؛ ریحانه شیخان


2. مطالعه رضایتمندی زناشویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 30-39

پروین آقا محمدحسنی؛ محمد رضا مختاری؛ رضا وزیری نژاد؛ فاطمه اسدیان