نویسنده = بکایی، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی تظاهرات بالینی سندرم قبل از قاعدگی در زنان متأهل جوان شهر یزد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-53

محمدعلی مروتی شریف‌آباد؛ زهره کریمیان کاکلکی؛ مهشید بکایی؛ بهناز انجذاب؛ سکینه گرایلو؛ بهاره متقی