نویسنده = یزدان پناه، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر میزان عزت‌نفس، هوش هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 54-63

عبدالباسط محمودپور؛ محمدعلی یزدان پناه؛ محمدحسن آسایش؛ سمانه قهرمانی؛ سلیمان احمدبوکانی