نویسنده = عباس زاده، عباس
تعداد مقالات: 1
1. چالش کمبود پرستار؛ تهدید جدی برای نظام سلامت: یک مطالعه مروری

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-47

عباس عباس زاده؛ علیرضا عبدی