نویسنده = رحیمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و همتایان عادی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 28-37

حسن بافنده؛ یزدان موحدی؛ فضل ا... قاسمی کلی؛ علی رحیمی