نویسنده = پاک سرشت، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نیازهای مشاوره‌ای زنان در مورد سرطان پستان: مطالعه‌ای کیفی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 38-48

صدیقه پاک سرشت؛ فاطمه رافت؛ سیده مرضیه راهبی؛ مریم قاسمی پور