نویسنده = خیرمند، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه آموزش ارتباط توسط همتا و مدرس بر آگاهی پرستاران و رضایتمندی بیماران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 38-46

طیبه رنجبر؛ مجید کاظمی؛ مرضیه لری پور؛ علی انصاری جابری


2. تأثیر آموزش ایفای نقش بر عملکرد دانش‌آموزان دختر و معلمان در مواجهه با آسپیراسیون جسم خارجی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 68-75

فاطمه خیرمند؛ زهرا عبد یزدان؛ مریم معروفی؛ مجید کاظمی