نویسنده = دانش پژوه، فاضل
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سبک زندگی و شیوع مالتیپل اسکلروزیس در ایران: یک مطالعه اکولوژیکال

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 63-72

روح ا... دهقانی؛ مسعود یونسیان؛ محمدعلی صحرائیان؛ حمیدرضا گیلاسی؛ فاضل دانش پژوه؛ وحید کاظمی مقدم