نویسنده = درگاهی، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. نقش فراهیجان و تاب‌آوری در بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور شهرستان گناباد

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-17

مسلم عباسی؛ شهریار درگاهی؛ علیرضا محرابی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ عبدالله درگاهی