نویسنده = شیخ، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 20-28

مریم اسلام دوست؛ محمود شیخ؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی