نویسنده = مدنی، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک‌های مدیریت تعارض زوجین پرتعارض

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 47-55

رحمان شیخ‌هادی؛ یاسر مدنی؛ مسعود غلامعلی لواسانی