نویسنده = سپهوند، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر ارتقای عملکرد زمان واکنش در ورزشکاران فوتبالیست

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-9

محسن افتاه حال؛ یزدان موحدی؛ رضا سپهوند