نویسنده = محمد زاده سلامت، خالید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت‌های دیابتی ‌شده با STZ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-64

محمد باقدم؛ خالید محمد زاده سلامت؛ کمال عزیزبیگی؛ کاظم باعثی