نویسنده = یارمحمدیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر علائم میگرن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 10-19

مهدی اشهاریان دخت؛ احمد یارمحمدیان؛ طیبیه شریفی؛ احمد غضنفری