دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، مهر 1387 (7) 
فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386)

صفحه 29-35

سیامک یزدان پناه؛ رزیتا خرم رودی؛ عبدا... حاجی وندی؛ فرحناز کمالی؛ شهناز پولادی؛ نسرین زحمتکشان؛ محمد رضا یزدانخواه فرد؛ راضیه باقرزاده؛ شرافت اکابریان؛ طیبه غریب


تورش در مطالعات و نحوه برخورد با آن (مقاله مروری)

صفحه 57-65

مالک فریدونی مقدم؛ زهره کریمی؛ ژیلا عابد سعیدی