دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1393 (22) 
1. تأثیر مصرف دانه کنجد (sesamum indicum) بر دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

صفحه 1-9

فهیمه محمدیان شهربابکی؛ آتنا سادات قریشی؛ محمود شیخ فتح‌الهی؛ آزیتا منشوری؛ محمدرضا حاجی‌زاده؛ علیرضا خوشدل؛ گلاره شهریاری؛ مهدی محمودی


4. تأثیر آموزش خود نظارتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان

صفحه 29-37

زاهد کنعانی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ حجت‌اله حقگو؛ پوریا رضاسلطانی


5. بررسی عزت‌نفس و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده‌های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

صفحه 38-47

سکینه گرایلو؛ خاطره سعیدی نیا؛ عبدالرحمان چرکزی؛ نویسا سادات سیدقاسمی؛ محمدرضا قنبری؛ مرضیه لطیفی