نویسنده = غلامرضا رفیعی
عملکرد اساتید مشاور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 35-41

غلامرضا رفیعی؛ علی انصاری؛ حمید بخشی


عوامل ترغیب کننده شرکت در نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1389

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 15-23

علی انصاری؛ رضا وزیری نژاد؛ غلامرضا رفیعی؛ شمس الدین دیانی؛ طیبه نگاهبان


عوامل تنش‌زای شغلی در کارکنان پرستاری و مامایی شهر رفسنجان در سال 1388

دوره 4، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 18-24

غلامرضا رفیعی؛ حسین اسماعیلی؛ حسن خدادادی؛ احمدرضا صیادی


شیوع افسردگی پس از زایمان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در سال 1386

دوره 1، شماره 4، تیر 1386، صفحه 53-57

زیبا شعبانی؛ احمدرضا صیادی؛ غلامرضا رفیعی؛ مجید کاظمی؛ علی انصاری


میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380

دوره 1، شماره 2، دی 1385، صفحه 15-21

محمد ا... توکلی؛ غلامرضا رفیعی؛ جمیله مشایخی مزار


رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در سال 1382

دوره 1، شماره 1، مهر 1385

غلامرضا رفیعی؛ محمد ناظر؛ احمدرضا صیادی