کلیدواژه‌ها = آموزش
اثربخشی آموزش کنترل استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 84-94

مریم افروزه؛ اعظم حیدرزاده؛ امیر مقدم احمدی؛ فاطمه افروزه؛ مجید کاظمی


مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود ناتوان‌سازی دانش آموزان دختر کمرو

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-71

فاطمه کریمی آذر؛ رعنا ساکن آذری؛ پرویز عبدالتاجدینی؛ معصومه آزموده


تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های قلبی و عروقی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-12

زهرا کهنوجی؛ طیبه میرزائی؛ محمد اسد پور؛ سکینه سبزواری


تأثیر آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی آموخته‌شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 47-54

زهرا احمدنیا؛ ارسلان سالاری؛ امیر سالاری؛ زهرا شمس؛ محمد ابراهیم غفاری؛ سیده شیوا مدلل کار؛ عبدالحسین امامی سیگارودی


مقایسه آموزش ارتباط توسط همتا و مدرس بر آگاهی پرستاران و رضایتمندی بیماران

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 38-46

طیبه رنجبر؛ مجید کاظمی؛ مرضیه لری پور؛ علی انصاری جابری


تأثیر آموزش شیوه زندگی سالم بر شاخص‌های سلامت (فشارخون و قند خون) سالمندان حاضر در پارک‌های شهر رفسنجان

دوره 12، شماره 4، دی 1397، صفحه 73-82

حسن زندی؛ علی اکبری؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ نازنین زندی؛ سید حبیب ا... حسینی


تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 41-48

حسین حسینی امین؛ مرضیه کهنوجی؛ سید جواد ایران نژاد پاریزی


تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی پرستاران

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-27

حسین چنارانی؛ مریم خمری؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری