کلیدواژه‌ها = استرس
اثربخشی آموزش کنترل استرس بر کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 84-94

مریم افروزه؛ اعظم حیدرزاده؛ امیر مقدم احمدی؛ فاطمه افروزه؛ مجید کاظمی


بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر استرس ناباروری و رفتارهای ارتقادهنده سلامتی زنان نابارور

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-75

معصومه فروغ عامری؛ محمد حاتمی؛ امین رفیعی پور؛ مژگان نیکنام


اثربخشی آموزش شکوفایی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1398

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 65-75

معصومه اصغری سلیمانی؛ ارسلان خان محمدی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ جمال صادقی


نقش تکلیف شب در شکل‌گیری استرس دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و والدین آن‌ها در شهر رفسنجان: سال 1397

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 50-59

پروین آقا محمد حسنی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ محمدرضا مختاری؛ سهیل ارفعی


عوامل استرس زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان سال 1391

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 28-34

فریده شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ فاطمه عبدلی؛ مصدقه شفیعی


تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی)

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 44-52

مریم محسنی؛ زهرا ثقفی؛ شایسته اسماعیل زاده