دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، فروردین 1386 (3) 
فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384)

صفحه 1-7

معصومه ملک جعفریان؛ کیارش قزوینی؛ یاسمین شریعت یزدی؛ لیلا بابایی نیک؛ سعیده خیاط زاده؛ سمیه یزدی زاده؛ سیمین هیرادفر


فراوانی حاملین استافیلوکوک آرئوس در فلور بینی، حلق و دست پرسنل پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان مهریز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد(85-1384)

صفحه 23-30

فرزانه طالبی نسب؛ زیبا شعبانی؛ علیرضا صیادی؛ جلال دانشمندپور؛ آذردخت زارع بیدکی؛ فاطمه کردیان؛ محمدحسن زارع ده آبادی