اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئله اخلاق

همه مطالعات باید در چارچوب اخلاقی مناسب اجرا شده باشند. سردبیر، هیئت مشاوران، داوران و نویسندگان باید اصول توصیف شده توسط "کمیته اخلاق نشر را در نظر بگیرند. هرگونه شواهد دزدی ادبی، داده های ساختگی یا انواع دیگر کلاهبرداری باید اطلاع داده شود.

نویسندگی و مسئولیت نویسنده

نویسنده مسئول وظیفه اصلی ارتباط با CHJ را هنگام ارسال نسخه خطی، مرور همکار و روند انتشار بر عهده دارد و اطمینان حاصل می­کند که کلیه الزامات اداری مجله، مانند ارائه جزئیات تألیف، تأیید کمیته اخلاق، اسناد ثبت کارآزمایی بالینی، و نوشتن اظهارات تعارض منافع، به درستی تکمیل شده است. نویسنده مسئول باید در اسرع وقت به سؤالات تحریریه در طول مراحل ارسال و بررسی همکار پاسخ دهد و پس از انتشار، از هر گونه درخواست CHJ پیروی کند.

تضاد منافع

از نویسندگان خواسته می­شود کلیه روابط یا علایق مربوط به کار خود را اعلام کنند. همه نسخه­ های خطی ارسالی باید در انتهای نسخه، دارای یک بند "تضاد منافع" باشند تا کلیه منافع رقابتی مالی و غیر مالی را فاش کنند. در مواردی که تضاد منافع وجود نداشته باشد، در این بیانیه باید نوشت: "نویسندگان اعلام می­کنند که هیچ تضادی در منافع ندارند."